Poslání 

Našim posláním je poskytnout uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, pomoc a péči přiměřeně jejich potřebám.

 

Cíle námi poskytovaných služeb

Cílem našich služeb je: 

 • Spokojený uživatel. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím poskytování služeb, které jsou individuálně přizpůsobené potřebám našich uživatelů ve všech oblastech:
  • péče o vlastní osobu, 
  • hygieny, 
  • stravování, 
  • spánku a bydlení, bezpečí a jistoty, 
  • společenského kontaktu, 
  • obstarávání osobních záležitostí, 
  • udržování vlastních schopností a trávení volného času.
 • Dosažení u uživatelů pocitu skutečného domova v našem zařízení. 
 • Udržení či zlepšení stávající míry soběstačnosti uživatelů, prostřednictvím vedení k samostatnosti a aktivizačních činností. 

Zásady a principy, jimiž se řídí námi poskytovaná služba 

 • Respektujeme práva a svobodnou vůli našich uživatelů. 
 • Pracovníci přistupují k uživatelům s úctou ke stáří a postižení, ohleduplně, se vstřícností, laskavým postojem.
 • Pracovníci zachovávají důstojnost a soukromí uživatelů.
 • Podporujeme uživatele při vytváření přirozených mezilidských vztahů.
 • Pracovníci přistupují k uživateli individuálně (zajímají se o celého člověka v rámci rodiny, společenského a přirozeného prostředí a usilují o rozpoznání všech stránek jeho života). 
 • Poskytované služby se snažíme přizpůsobovat potřebám a přáním uživatelů (spolupracujeme se zástupci uživatelů (samosprávou), reagujeme na podněty uživatelů). 
 • Podporujeme uživatele k nezávislosti, soběstačnosti a zachování stávající míry schopností (pracovníci nečiní za uživatele úkony, které zvládnou sami).
 • Pracovníci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům. 
 • Postavení uživatel a zaměstnanec je rovnoprávné. Zachována by tedy měla být důstojnost uživatele i pracovníka. 

výběr fotografií z domova seniorů