Námi poskytované služby vycházejí z ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou jimi následující činnosti:

Poskytnutí ubytování - zahrnuje ubytování na jedno, dvou, tří-čtyřlůžkovém pokoji, přičemž umístění na pokoj je ovlivněno mírou potřebné pomoci a aktuálním uvolněním samotného místa. Součástí ubytovacích služeb je úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.  

Poskytnutí stravy - představuje zajištění celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Míra pomoci poskytovaná personálem je vždy dána potřebou uživatele. Pomoc poskytují pracovníci v sociálních službách, kteří jsou přítomni v zařízení 24 hodin denně.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC. Míra pomoci je také dána potřebou uživatele, která pramení z jeho závislosti na pomoci druhé osoby.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje doprovázení uživatele, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti – znamenají socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti – jsou zajišťovány pracovnicemi fyzioterapie, volnočasových aktivit, ergoterapie či sociálními pracovnicemi, představuje nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, a rovněž volnočasové a zájmové aktivity.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – přestavuje pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

výběr fotografií z domova seniorů