Skutečná měsíční úhrada je odvozena od počtu kalendářních dní v daném měsíci. Celková denní úhrada se stanoví ze součtu úhrad za poskytnutí ubytování a stravy.

Dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 389/2013 Sb. činí výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění pečovatelských úkonů.

 

  1. Úhrady za poskytnutí ubytování

Odlehčovací služby, budova 28. října a Školská

Ubytování (Kč/den)

všechny druhy pokoje

210

 

  1. Úhrady za poskytnutí stravy

  1. Strava racionální (běžná), šetřící

 

 

cena v Kč

Potraviny

91

Provozní náklady

63

Cena celkem

154

  1. Strava diabetická, diabetická/šetřící, výživná

 

 

cena v Kč

Potraviny

101

Provozní režie

63

Cena celkem

164

 

  1. Strava ½ porce + sipping racionální, šetřící

 

 

cena v Kč

Potraviny

105

Provozní režie

49

Cena celkem

154

Zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping (výživový doplněk stravy Nutridrink).

Tato strava je určena pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy.

 

  1. Strava ½ porce + sipping diabetická, diabetická/šetřící, výživná

 

 

cena v Kč

Potraviny

115

Provozní režie

49

Cena celkem

164

Zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping (výživový doplněk stravy Diasip/Cubitan).

Tato strava je určena pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy.

 

  1. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy

 

Odlehčovací služby, budova 28. října a Školská

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč (30 dní celkem)

Při stravě racionální a šetřící

210

154

364

10920

Při stravě diabetické, diabetické/šetřící a výživné

210

164

374

11220

Při stravě při celodenní výživě do pegu

210

0

210

6300

Při stravě 1/2 porce + sipping racionální, šetřící

210

154

364

10920

Při stravě ½ porce + sipping diabetické, diabetické/šetřící a výživné

210

164

374

11220

 

  1. Fakultativní služby poskytované za úhradu:

 

Doprava uživatele či jeho věcí do místa určení:

   

a) Jednotná cena trasy (individuální jízda)

   

10 Kč/km

b) Jednotná cena trasy (jízda min. 3 uživatelů)

   

3 Kč/km

c) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (individuální jízda)

 

20 Kč

d) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (jízda min. 2 uživatelů)

 

10 Kč/osoba

e) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (jízda min. 3 uživatelů)

 

6 Kč/osoba

f) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr (individuální jízda)

 

40Kč

g) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr (2 uživatelů)

 

20 Kč/osoba

h) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr ( jízda min. 3 uživatelů)

13 Kč/osoba

ch) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr (individuální jízda)

30Kč

i) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr (2 uživatelů)

15Kč/osoba

j) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr ( jízda min. 3 uživatelů)

10Kč/osoba

Paušální poplatky za el. spotřebiče:

     

k) Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - televizor

 

45 Kč/měsíc

l) Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - radiopřijímač

11 Kč/měsíc

m) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů - rychlovarná konvice

22 Kč/měsíc

n) Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - počítač

 

90 Kč/měsíc

o) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů - mini chladící box

 

90 Kč/měsíc

p) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – mikrovlnná trouba

22 Kč/měsíc

q) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – tablet, iPod, notebook

35 Kč/měsíc

r) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na mobilní telefon, bezdrátová sluchátka

5 Kč/měsíc

s) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na el. invalidní vozík

90 Kč/měsíc

t) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na el. skútr

50 Kč/měsíc

u) Kopírování - strana A4 (černobíle)

2 Kč

v) Tisk barevného textu A4

     

10 Kč

w) Tisk barevných fotografií A4

     

20 Kč

x) Zapůjčení televizního přijímače (Užívání nad 10 dní)

50 Kč

y) Praní a sušení prádla

90 Kč

z) Úklid pokoje či prostor DS, k jejichž znečištění nedošlo v důsledku zdravotního stavu uživatele (např. po požití alkoholu)

150 Kč

 

 

Tabulka úhrad je platná od 1. února 2017

 

Zpracoval:
Mgr. Monika Lipovská, sociální pracovnice
Mgr. Balejová, sociální pracovnice

Schválil:
Ing. Milan Novák, ředitel

výběr fotografií z domova seniorů