Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o., se sídlem 28. října 2155, Místek, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „správce“), vědoma si důležitosti ochrany osobních údajů, ve snaze dostát všem povinnostem pro ni v rámci její činnosti poskytovatele sociálních služeb vyplývajících a s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů za pomoci vhodných organizačních a technických opatření se při zpracování osobních údajů řídí těmito zásadami:

Zákonnost zpracování

Správce zpracovává veškeré osobní údaje výhradně na základě některého ze zákonných důvodů. S ohledem na jeho hlavní činnost spočívající v poskytování sociálních služeb jsou osobní údaje v převážné míře zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu existujícího mezi správcem a subjekty údajů.

Zabezpečení zpracování

Správce při zpracování osobních údajů využívá širokou škálu technických a organizačních prostředků s cílem maximálně zabezpečit veškeré osobní údaje, a to včetně šifrování, zálohování, zamezení neoprávněného fyzického přístupu, apod. Správce bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody.

Transparentnost

Veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je podrobně informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z platné právní úpravy.

Rozsah zpracování

Správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění sledovaných účelů, nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava.

Přesnost údajů

Díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů dochází k neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Správce předává osobní údaje dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, tedy zejména zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům zdravotní péče, úřadům práce apod.

Správce v žádném případě nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům nebo do třetích zemí.

Adresa zařízení: 

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
28.října 2155,
738 02 Frýdek-Místek

IČO: 68158025
emailová adresa organizace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
číslo účtu organizace: 27-3590050297/0100
   
Budova na ul. 28. října 2155 558 441 811
Budova na ul. Školská 401 558 434 585
   
Ředitel organizace: Ing. Novák Milan
telefon: 558 441 801
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Vedoucí úseku sociálně zdravotního: Mgr. Kusá Dana
telefon: 558 441 818
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Sociální pracovnice: Mgr. Balejová Michaela
telefon: 558 441 809
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Sociální pracovnice: Mgr. Lenka Tesarčíková
telefon: 558 441 809
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Asistent sociální pracovnice Bc. Drahomíra Černotová
telefon: 558 441 809
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sociální pracovnice podávají veškeré informace týkající se přijímání klientů do domova pro seniory. K dispozici jsou v níže uvedených úředních hodinách. Jelikož se pohybují i mimo budovu domova, doporučujeme před návštěvou zavolat.

Úřední hodiny sociálních pracovnic:

Pondělí:   8 00 - 12 00      13 00  - 17 00
Úterý:   8 00 - 12 00      13 00  - 14 30
Středa:   8 00 - 12 00      13 00  - 17 00
Čtvrtek:   8 00 - 12 00      13 00  - 14 30
Pátek:   8 00 - 12 00

 

výběr fotografií z domova seniorů