Adresa zařízení: 

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
28.října 2155,
738 02 Frýdek-Místek

IČO: 68158025
emailová adresa organizace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
číslo účtu organizace: 27-3590050297/0100
   
Budova na ul. 28. října 2155 558 441 811
Budova na ul. Školská 401 558 434 585
   
Ředitel organizace: Ing. Novák Milan
telefon: 558 441 801
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Vedoucí úseku sociálně zdravotního: Mgr. Kusá Dana
telefon: 558 441 818
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Sociální pracovnice: Mgr. Lipovská Monika
telefon: 558 441 809
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Sociální pracovnice: Mgr. Balejová Michaela
telefon: 558 441 809
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sociální pracovnice podávají veškeré informace týkající se přijímání klientů do domova pro seniory. K dispozici jsou v níže uvedených úředních hodinách. Jelikož se pohybují i mimo budovu domova, doporučujeme před návštěvou zavolat.

Úřední hodiny sociálních pracovnic:

Pondělí: 8 00   -   17 00
Úterý: 00   -   14 30
Středa: 00   -   17 00
Čtvrtek: 00   -   14 30
Pátek: 8 00   -   13 00

 

Námi poskytované služby vycházejí z ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou jimi následující činnosti:

Poskytnutí ubytování:

Zahrnuje ubytování na jedno, dvou, tří-čtyřlůžkovém pokoji, přičemž umístění na pokoj je ovlivněno mírou potřebné pomoci a aktuálním uvolněním samotného místa. Součástí ubytovacích služeb je úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 

Poskytnutí stravy:

Představuje zajištění celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Míra pomoci poskytovaná personálem je vždy dána potřebou uživatele. Pomoc poskytují pracovníci v sociálních službách, kteří jsou přítomni v zařízení 24 hodin denně.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC. Míra pomoci je také dána potřebou uživatele, která pramení z jeho závislosti na pomoci druhé osoby.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Zahrnuje doprovázení uživatele, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Znamenají socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 

Aktivizační činnosti – jsou realizovány jako:

  • Volnočasové a zájmové aktivity - každý klient domova dle svých možností a přání může využít celé řady aktivit, jako jsou např. kondiční cvičení, výtvarná dílna, keramická dílna, klub "Zpívánky", šicí dílna, výlety, kulturní programy, společenské hry a soutěže. Pracovníci volnočasových aktivit využívají množství pomůcek pro nácvik a udržení soběstačnosti. Klienti cvičí pomocí moderních metod paměť. Z rukou klientů vychází mnoho hezkých výrobků, které jsou využívány pro výzdobu budov našeho domova a jako upomínkové předměty. Programy nabízíme nejen v dopoledních, ale i odpoledních hodinách. Volný čas klientům pomáhají vyplnit také dobrovolníci, kteří za nimi pravidelně docházejí. Klienti se kontaktují i se seniory jiných zařízení, soutěží s nimi, přátelsky je navštěvují. Prostě – užívají života.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, (představuje poskytnutí doprovodu, zprostředkování dopravy, pomoc při telefonování, apod..)
  • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, jenž je realizován pracovnicemi fyzioterapie, ergoterapie či sociálními pracovnicemi.

 

výběr fotografií z domova seniorů