S velkou radostí Vás informujeme,

že v roce 2019 nás Moravskoslezský kraj podpořil  v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019" prostřednictvím dvou schválených projektů. Věnovaná finanční podpora byla použita do dvou oblastí, zlepšení vybavenosti našeho zařízení dle potřeb uživatelů  a na  vzdělávání pracovníků poskytujících přímou péči uživatelům.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-124739/

Svou vybavenost pro uživatele jsme zlepšili pořízením 6 pečovatelských křesel s kolečky, 1 elektricky ovládaného sprchovacího lůžka, 1 mechanického vozíku s polohováním.

Pečovatelská křesla, která odpovídají sníženým schopnostem našich uživatelů, jsou pohodlná a stabilní, vybavena polohovatelnou podnožkou, polohovatelným opěrákem a navíc kolečky. Křesla přinesla našim uživatelům zkvalitnění jejich života. Možnost správného sezení a potřebná opora při vstávání vede k udržování bezpečí a zdraví uživatelů. U více závislých uživatelů přinesla také možnost změny polohy přesně dle jejich individuálních potřeb, která jim přinesla úlevu, pocit bezpečí a možnost setrvat v sedě a nebýt tolik odkázání na lůžko. Křesla umožňují přemístění uživatelů v rámci budovy, bez nutnosti složitého přemisťování na invalidní vozík, kterých navíc v době konání společných akcí či letního období nemá zařízení k dispozici dostatek. To vše vede také k aktivnějšímu způsobu života uživatelů.

Elektricky ovládaný sprchovací vozík přinesl zlepšení podmínek pro poskytování hygieny našim převážně či zcela závislým uživatelům. Vozík jim poskytuje pohodlnou a důstojnou hygienu díky flexi zóně ve střední části vozíku měkké matraci se zesílenými bočnicemi a měkkým polštářem pod hlavu. Vozík má integrovaná madla, jež poskytují oporu uživatelům a dodávají jim zvýšený pocit bezpečí. Zároveň umožňují jejich spolupráci při hygienických úkonech. 

Vlastnosti obou uvedených pomůcek mají také druhotný přínos pro uživatele. Snižují přetížení pracovníků, kteří poskytují péči, a tím riziko zdravotních komplikací a potažmo případně výskyt pracovní neschopnosti. Mohou tak pomoci eliminovat pokles kvality péče v důsledku chybějících pracovníků. 

Mechanický vozík polohovatelný a nastavitelný jak v zádové oblasti, tak v oblasti nohou, přinesl uživatelům plně závislým a plně imobilním, možnost pobývat venku, mimo zdi zařízení. Přinesl jim něco jedinečného. Ve svém velice těžkém stavu budou moci vidět nebe, stromy. Vozík umožnil zařízení tyto uživatele aktivizovat, zvýšit kvalitu jejich života.

Uskutečněná vzdělávací podpora pracovníků vycházela z jejich individuálních potřeb dle toho, jaká oblast nastavení služby pro uživatele je pro ně problémová. U pracovníků, kteří neměli prozatím zkušenost s individuálním plánováním, přinesla základní vědomosti a dovednosti. To dodalo pracovníkům schopnost vůbec pochopit, proč k nastavení služby uživateli musí docházet, co je jeho smyslem a naučí se základní mechanismy tohoto procesu. U pracovníků, kteří již plánují, přinesla prohloubení jejich schopností a to v oblasti zjišťování potřeb u nekomunikujících uživatelů a v oblasti rizikového a problémového chování uživatelů. Pracovníci budou lépe schopni rozlišit, na jaké situace v životě uživatele v naší službě zareagovat, aby byla zajištěna prevence vzniku nebezpečných situací pro uživatele, které jsou nepřijatelným rizikem a aby byla zajištěna prevence prohlubování krizových situací. Díky vynaložené podpoře budou pracovníci kvalitněji vykonávat svou práci, než tomu bylo dříve. Jsou na ni lépe připraveni a měli by být schopni vytvářet prostředí sociální služby bezpečnější a kvalitnější.

Za naše uživatele i pracovníky patří Moravskoslezskému kraji velké dík. 

                                                                                                              Ing. Milan Novák, ředitel

 

                                   

 

                                                                       

výběr fotografií z domova seniorů