Vážení obyvatelé, rodinní příslušníci, návštěvníci,

oznamujeme Vám, že z důvodu epidemiologické situace onemocnění Covid-19 v okrese Frýdek-Místek, 

je stanoven ode dne 19. 06. 2020 zákaz návštěv.

 

Tento zákaz byl vyhlášen na základě Mimořádného opatření č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě. Jeho platnost je dána do odvolání. O jeho zrušení Vás budeme neprodleně informovat.

 

Opět platí možnost zprostředkování spojení rodinných příslušníků s našimi uživateli. Můžete využít telefonů, mailových adres a dále spojení videohovorem.

 

Spojení videohovorem bude probíhat dvěma způsoby:

1. Pracovníci budou mapovat, jak jednotliví uživatelé snášejí zákaz návštěv. V případě, že by situace na uživatele doléhala, pověřený pracovník se ozve kontaktní osobě. Domluví možnost videohovoru.

2. Blízká osoba kontaktuje sociální pracovnice:

a.  na telefonním čísle 558 441 809 (budova 28. října) a 553 038 663 (budova Školská) nebo

b.  na e-mail michaela.balejova@dsfm.czdrahomira.cernotova@dsfm.cz, lenka.tesarcikova@dsfm.cz (budova 28. října) a denisa.fuskova@dsfm.cz (budova Školská) nebo

c.  ve Vaší aplikaci Skype zadáte do vyhledávání „Domov pro seniory Frýdek-Místek“ (budova 28. října) a „Školská Domov FM“ (budova Školská) - po vyhledání zahájíte chat, na který bude v nejbližší možné době reagováno pracovníkem domova nebo

d.  v aplikaci „WhatsApp“, „Viber“ na telefonním čísle 736 651 251.

Sociální pracovnice budou na výše uvedených kontaktech dostupné ve své pracovní době. Prosíme tedy o trpělivost a shovívavost, než bude spojení uskutečněno.

 

Pro kontakt můžete také využít mailových adres, a to michaela.balejova@dsfm.czdrahomira.cernotova@dsfm.cz, lenka.tesarcikova@dsfm.cz. Na ně můžete napsat svým blízkým vzkazy, které jim budou vytištěny a předány.

 

Informace týkající se návštěv a zájemců o služby našeho zařízení: 

Žádáme rodinné příslušníky stávajících uživatelů a zájemce o služby našeho zařízení, aby se kontaktovali v případě potřeby telefonicky či e-mailem se sociálními pracovnicemi. Veškeré úkony, např. podání žádosti, doplňování žádostí, vyúčtování plateb, apod. bude probíhat bezkontaktně. 

Telefonní číslo sociálních pracovnic: 558 441 809. 

E-mail sociálních michaela.balejova@dsfm.cz, lenka.tesarcikova@dsfm.cz, drahomira.cernotova@dsfm.cz

 

     Velice děkujeme za pochopení.

 

Bc. Petr Kuchta, ředitel           

Mgr. Dana Kusá, vedoucí sociálně zdravotního úseku

výběr fotografií z domova seniorů