Vážení návštěvníci,

níže Vám uvádíme nové informace k návštěvám v našem zařízení.

Dle nařízení č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje jsou návštěvy uživatelů našeho zařízení možné pouze za podmínky, že návštěvník se po celou dobu pobytu v budově zařízení, a tedy i během návštěvy svého blízkého, pohybuje s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to minimálně respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu. Při návštěvě současně musí návštěvník udržovat odstup minimálně 2m od uživatele a personálu domova.

Návštěvníci si musí respirátor zajistit sami.

Před návštěvou se, prosíme, seznamte s dalšími pravidly, které jsou uvedeny níže:

  • Doba návštěv je vymezena: Budova na ul. 28. října 2155 v době 9:00 - 18:00 hod, budova na ul. Školská 401 v době 9:00 - 11:00  a v době 12:00 - 17:00. Jelikož na budově Školská 401 není recepce se stálou službou, žádáme návštěvníky o trpělivost. Obvykle nemohou být vpuštění personálem ihned z důvodu péče o uživatele. 
  • Návštěvy se mohou zúčastnit maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele. 
  • Každá osoba navštěvující našeho uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku/čestného prohlášení, který musí vyplnit a podepsat před vstupem do budovy a kontaktem s uživatelem, kterého jde navštívit. 
  • Každé osobě navštěvující uživatele je změřena teplota po vstupu do budovy Domova. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude jí umožněna přítomnost u uživatele.
  • Pokud je to možné s ohledem na zdravotní stav uživatele, uskutečněte návštěvy ve venkovních prostorách našich zařízení (zahrada, společná terasa, přilehlý park apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v prostorách vyčleněných pro tento účel.
  • V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji prosíme o shovívavost a dodržení časové návštěvy v délce 30 minut.
  • V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji prosíme o využití návštěvnických plášťů, návleků na obuv, rukavic, které jsou Vám k dispozici u personálu našeho Domova.

Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele v terminálním stádiu – v těchto případech se obraťte na Mgr. Danu Kusou, vedoucí sociálně-zdravotního úseku, popř. na vedoucího daného Domova (I, II, III, IV).

Vedení domova

výběr fotografií z domova seniorů