S velkou radostí můžeme informovat,

že v roce 2020 nás Moravskoslezský kraj podpořil  v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020" prostřednictvím schváleného projektu. https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/

Věnovaná finanční podpora je zaměřena na zvýšení bezpečnosti prostředí poskytované sociální služby. Bude využita na vyhotovení elektrické požární signalizace, kamerového systému a pořízení schodolezu.

 

Elektrická požární signalizace napomůže předcházet rizikovým situacím, které není schopno zařízení jinak ovlivnit. Pokoje uživatelů jsou jejich vlastním domácím prostředím, byť by v nich i přesto měla být dodržována pravidla pro bezproblémové a neohrožující soužití. Zařízení není schopno ani technicky ani personálně zajistit jakousi stoprocentní kontrolu nad chováním všech uživatelů. Díky požární signalizaci však bude mít efektivní pomůcku, jak tohoto bez zásahu do soukromí uživatelů dosáhnout, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví.

 

Kamerový systém ve společných prostorách umožní pracovníkům lépe reagovat na náhlé situace zhoršení zdravotního stavu, které je v cílové skupiny zařízení relativně běžné, dále také na nenadále situace mezi uživateli či nekontrolovaný pohyb cizích osob v ubytovací prostorách domova. Tímto bude zvýšena bezpečnost uživatelů služby.

 

Schodolez přinese uživatelům zařízení jistotu, že se vždy budou moci vrátit na svůj pokoj a nezůstanou v provizorních podmínkách, bez možnosti zajištění všech svých potřeb. Zařízení bude mít mimo jiné také prostředek, který bude moci využít k větší aktivizaci uživatelů, tzn. do míst mimo zařízení, která nejsou bezbariérová.

 

Uskutečněním projektu bude dosaženo zkvalitněním prostředí poskytované služby a tedy služby samotné.

výběr fotografií z domova seniorů