Opět platí možnost zprostředkování spojení rodinných příslušníků s našimi uživateli. Můžete využít telefonů, mailových adres a dále spojení videohovorem.

 

Spojení videohovorem bude probíhat dvěma způsoby:

1. Pracovníci budou mapovat, jak jednotliví uživatelé snášejí zákaz návštěv. V případě, že by situace na uživatele doléhala, pověřený pracovník se ozve kontaktní osobě. Domluví možnost videohovoru.

2. Blízká osoba  se kontaktuje:

a. na e-mail ergoterapie@dsfm.cz (budova 28. října ) a denisa.fuskova@dsfm.cz (budova Školská) nebo

b. ve Vaší aplikaci Skype zadáte do vyhledávání „Domov pro seniory Frýdek-Místek“ (budova 28. října) a „Školská  Domov FM“ (budova Školská) - po vyhledání zahájíte chat, na který bude v nejbližší možné době reagováno pracovníkem  domova nebo

c.  v aplikaci „WhatsApp“, „Viber“ na telefonním čísle:

   Domov I -    722 910 232,

   Domov II  -  775 887 257,

   Domov III -  775 887 256,

   Domov IV -  731 252 227.

Příslušní pracovníci, kteří videohovory realizují, nejsou na uvedených kontaktech neustále. Prosíme tedy o trpělivost a shovívavost, než bude spojení uskutečněno.

 

Pro kontakt se svými blízkými můžete také využít mailových adres, a to michaela.balejova@dsfm.cz, drahomira.cernotova@dsfm.cz, lenka.tesarcikova@dsfm.cz. Na ně můžete napsat svým blízkým vzkazy, které jim budou vytištěny a předány.

 

Informace týkající se návštěv a zájemců o služby našeho zařízení: 

Žádáme rodinné příslušníky stávajících uživatelů a zájemce o služby našeho zařízení, aby se kontaktovali v případě potřeby telefonicky či e-mailem se sociálními pracovnicemi, a to v době jejich kontaktních hodin.

 

Veškeré úkony, např. podání žádosti, doplňování žádostí, vyúčtování plateb, apod. bude probíhat bezkontaktně. 

 

Telefonní číslo sociálních pracovnic: 558 441 809. 

 

E-mail sociálních pracovnic michaela.balejova@dsfm.cz, lenka.tesarcikova@dsfm.cz, drahomira.cernotova@dsfm.cz

výběr fotografií z domova seniorů