Na konci minulého týdne jsme zaznamenali výskyt onemocnění Covid-19 v obou našich budovách. V tuto chvíli probíhá širší testování mezi pracovníky i uživateli, kde se pozitivita objevila. Na vzniklou situaci jsme bezprostředně reagovali navýšením opatření, kterými směřujeme k prevenci dalšího šíření onemocnění v zařízení. 

Stále jsou k dispozici veškeré možnosti bezkontaktních spojení uživatelů s jejich blízkými, tzn. možnosti telefonních hovorů, videohovorů, psaní dopisů prostřednictvím e-mailů, využití setkávací místnosti. Jejich prostřednictvím můžeme pomoci našim seniorům lépe překonat období odloučení od blízkých a vytržení z běžného způsobu života. Návody na realizaci těchto spojení najdete v našich dřívějších příspěvcích.

výběr fotografií z domova seniorů