Vážení blízcí našich uživatelů, 

v souvislosti s Usnesením vlády ze dne 21. 12. 2020 č. 1325 Vám předkládáme informace o podmínkách, za kterých mohou uživatelé opustit prostory domova pro seniory po dobu nouzového stavu a podmínky pro možnost návštěvy uživatelů v zařízení.

 

Podmínky, za kterých mohou uživatelé opustit prostory domova pro seniory dle vládního usnesení:

• Uživatel může opustit prostory domova pro seniory. Po dobu pobytu mimo domov musí používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Pokud se uživatel bude zdržovat mimo budovu domova, a to na jakoukoli dlouhou dobu, po návratu bude umístěn do karantény. Následně bude do 72 hodin od návratu otestován antigenním POC testem a za další 3-4 dny bude otestován podruhé. Pokud budou oba výsledky negativní, může být ukončena karanténa uživatele. Upozorňujeme, že karanténu není možno zaručit na pokoji uživatele. Plánovaný pobyt uživatele mimo zařízení si domluví blízký minimálně den předem s personálem příslušného Domova (I, II, III, IV), kde uživatel bydlí.

Zařízení realizovalo zprostředkování nákupu respirátorů pro všechny uživatele přes dodavatelskou lékárnu. Respirátory by měly dnes (22. 12. 2020) nejpozději zítra být uživatelům rozděleny. 

 

 

Nadále platí možnosti návštěv uživatelů v zařízeních sociálních služeb, a to za splnění níže uvedených podmínek. Jsou možné dva typy návštěvy:

1. V provozu je setkávací místnost 

Setkávací místnost je pouze v budově na ulici 28. října 2155. V budově na ulici Školská 401 není možnost tuto místnost zřídit z technických důvodů.

Setkání v setkávací místnosti je možné pouze s uživatelem, který je samostatně mobilní či je schopen převozu na invalidním vozíku. Setkávací místnost neslouží k ponechávání balíčků pro uživatele.  

 • Zájemce o setkání s uživatelem si telefonicky rezervuje termín, tedy přesné datum a čas, s pracovníkem recepce na telefonním čísle 558 441 811.
 • Rezervace jsou přijímány minimálně 24 hodin předem. (Tedy termín na 15.00 hodin, nejpozději do 15.00 hodin předešlého dne.) 
 • Setkání je možné od pondělí do neděle v čase 14.00 – 17.00 hodin v délce 20 minut 1 x za týden (tzn. 1 uživatel 1 návštěva za týden). 
 • V den a hodinu setkání se zájemce dostaví k bočnímu vchodu z parkoviště (od restaurace Golf). Zazvoní na zvonek. Vpuštěn je pracovníkem recepce.  
 • Žádáme návštěvníky místnosti, aby sledovali pokyny, které jsou na dveřích místnosti a u jednotlivých technických vybavení. 
 • V případě, že se zájemce nebude moci na setkání dostavit, informuje o tomto s předstihem na telefonním čísle 558 441 811.

Pro případné podněty k setkáním či setkávací místnosti samotné nás můžete kontaktovat na e-maily sociálních pracovnic.

 

2. Přímá návštěva uživatele

 • Přímá návštěva není možná u uživatele, který je v karanténě, či je pozitivní na COVID-19. 
 •  Přímá návštěva u uživatele je možná pouze v případě, že:
  • Návštěvník doloží potvrzení od svého praktického lékaře o prodělání překonání onemocnění COVID-19, doba od onemocnění nesmí být delší než 90 dnů (potvrzení přináší na budovu, na kterou jde vykonat návštěvu). NEBO
  • Návštěvník doloží potvrzení o negativním PCR testu či POC testu, které není starší než 48 hodin (potvrzení přináší na budovu, na kterou jde vykonat návštěvu).  Testování provádí Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. a laboratoř SPADIA (umístěna Poliklinika Místek). V následujících dnech bude probíhat celoplošné testování veřejnosti, které realizuje Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Toto testování je zde možné vždy po uplynutí 5 dnů. NEBO
  • Návštěvník se podrobí antigennímu testu POC v našem zařízení. Testování bude prováděno v budově na ulici 28. října (pro návštěvníky obou budov). POC testy budou vykonávány ve vánočním období pouze v následujících termínech:

               21. 12. 2020 10:00 – 11:00 hodin a 14:00 – 15:00 hodin

               23. 12. 2020 10:00 – 12:00 hodin

               28. 12. 2020 10:00 – 11:00 hodin a 14:00 – 15:00 hodin

               30. 12. 2020 10:00 – 11:00 hodin a 14:00 – 15:00 hodiin

              Z kapacitních důvodů se na test musí zájemce předem objednat, a to na telefonním čísle 558 441 811. 

              Z kapacitních důvodů je možno provést test pouze jednomu návštěvníkovi jednoho uživatele za kalendářní týden.

              Žádáme blízké, aby toto omezení respektovali, abychom byli schopni umožnit vlastními silami návštěvu, co nejvíce  uživatelům. 

               Platnost testu je 48 hodin. Výsledek není možno použít pro jiný účel než návštěvu uživatele v našem zařízení. Nevydáváme žádné potvrzení.

               Čekat na provedení testu budou návštěvníci před hlavním vchodem budovy, odkud budou vyzvání ke vstupu pracovníkem zařízení. 

 • Dále musí mít návštěvník po celou dobu návštěvy, tzn. pobytu v prostorách zařízení, ochranný prostředek dýchacích cest, a to min. respirátor KN95, N95, FFP2 a vyšší třídy bez výdechového ventilu. 
 • Před umožněním návštěvy je návštěvník dotazován na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku/čestného prohlášení. Každá osoba je povinna vydezinfikovat si ruce. Následně je mu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna dále do budovy domova. 
 • Návštěvy se mohou zúčastnit maximálně dvě osoby na jednoho uživatele. (Připomínáme, že test může být v našem zařízení proveden pouze jedné z nich, jak je výše uvedeno.)
 • Návštěvní hodiny jsou určeny:
  • budova na ulici 28. října mezi 9.00 – 18:00 hodinou,
  • budova na ulici Školská mezi 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodinou.
 • Doba návštěvy je doporučena na 30 minut u uživatelů na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji, nebo 60 minut u uživatelů na jednolůžkovém pokoji.
 • Po vstupu na příslušný Domov (I, II, III, IV), kde bydlí uživatel, za kterým jde návštěva, je návštěvníkovi k dispozici návštěvnický plášť, rukavice, a to u personálu příslušného Domova.
 • Návštěvník by měl dodržovat odstup min. 2 metry od všech ostatních osob v našem zařízení (uživatel i pracovník). Vhodné je také omezit fyzický kontakt s uživatelem, kterého přišel navštívit.

 

výběr fotografií z domova seniorů