Na základě informací z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pobočka Frýdek-Místek, nemůžeme návštěvám uživatelů akceptovat antigenní testy prováděné nezdravotním personálem, tzn. tzv. samotesty a testy prováděné zaměstnavateli ve firmách (vyjma těch, kteří si na testování najmou zdravotnický personál, který zaměstnanci vystaví také odpovídající potvrzení). Důvodem je, že z potvrzení od zaměstnavatelů není patrné, jaké antigenní testy zaměstnavatel využívá a bohužel se na trh dostaly i takové odběrové sady, které nesplňují potřebnou kvalitu pro záchyt onemocnění COVID_19.

Dále také informujeme, že 90ti denní tzv. ochranná lhůta pro umožnění návštěv po prodělání onemocnění COVID_19 bez nutnosti antigenního testu, se počítá od PRVNÍHO DNE PRVOTNÍHO POZITIVNÍHO VÝSLEDKU COVID_19.

Chceme Vám vyjít vstříc, proto každé pondělí a středu v čase 14.15 – 14.45 hod a pátky v čase 13.30 – 15.00 hod. nabízíme testování návštěv v Domově pro seniory Frýdek-Místek, p.o. na ulici 28. října, kdy nově navyšujeme kapacitu možných testovaných osob. Zároveň se nově může otestovat v rámci jednoho týdne více osob jdoucích navštívit jednoho uživatele. Nadále však zůstává v platnosti podmínka, že v jednu chvíli smí na pokoj uživatele na návštěvu maximálně 2 osoby!

Prosíme o dodržování hygienickým opatření a o respektování pokynů pracovníků při čekání na provedení a výsledek testu.

Na testy se, prosím, objednávejte na recepci Domova pro seniory Frýdek-Místek, p.o. na tel. č. 558 441 811.

Dále Vás chceme informovat, že k návštěvám našich uživatelů můžete využít také procházky v přilehlém okolí. Všichni uživatelé, kterým byly aplikovány obě dávky vakcíny proti COVIDU_19 a od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní, mohou nyní na vycházku, aniž by po návratu museli do karantény.

 

výběr fotografií z domova seniorů