Vážení obyvatelé, rodinní příslušníci, dle nařízení vlády jsou

NÁVŠTĚVY UMOŽNĚNY

pouze návštěvníkům nevykazujícím žádné příznaky onemocnění COVID_19 a za splnění jedné z těchto podmínek:

 

Na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 7. června 2021 se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele splňuje jednu z níže uvedených podmínek: 

 • Na místě podstoupí preventivní POC test (vlastní, přinesený) na přítomnost antigenu viru SARS CoV -2 určený pro sebetestování nebo povolený MZ ČR pro laickou osobu s negativním výsledkem.
 • Absolvovala nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS - CoV-2 nebo RT-PCR nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vydaný zdravotnickým personálem.
 • Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID_19, uplynula u ní doba izolace a od prvotního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Předloží certifikát o provedené vakcinaci proti SARS-CoV-2:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 
 • Předloží potvrzení zaměstnavatele/školského zařízení nebo čestné prohlášení o absolvování povinného testování zaměstnanců/studentů testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 určeném k sebetestování nebo povolený MZ ČR pro laickou osobu s negativním výsledkem ne starší 72 hodin.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za předpokladu, že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a dodržuje režimová opatření poskytovatele - nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID_19, podrobí se na recepci měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, vyplní čestné prohlášení a zapíše se do seznamu návštěvníků.

Doporučená délka návštěvy na dvou a více lůžkových pokojích je půl hodiny, na jednolůžkovém pokoji 1 hodina, v jednu chvíli smí na pokoj uživatele na návštěvu maximálně 2 osoby.

 Celé znění mimořádného opatření vydaného MZ ČR ze dne7. 6. 2021 naleznete https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

            Chceme Vás informovat, že k návštěvám našich uživatelů můžete využít také procházky v přilehlém okolí. Dle platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR již nemusí uživatelé po návratu z vycházky do karantény.

 

 

 

 

výběr fotografií z domova seniorů