Vážení obyvatelé, rodinní příslušníci, dle nařízení vlády jsou

NÁVŠTĚVY UMOŽNĚNY

pouze návštěvníkům nevykazujícím žádné příznaky onemocnění COVID_19 a za splnění jedné z těchto podmínek:

 

Na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 9. 7. 2021 se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele splňuje jednu z níže uvedených podmínek: 

  • Na místě podstoupí preventivní POC test (vlastní, přinesený) na přítomnost antigenu viru SARS CoV -2 určený pro sebetestování nebo povolený MZ ČR pro laickou osobu s negativním výsledkem.
  • Absolvovala nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS - CoV-2 nebo RT-PCR nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vydaný zdravotnickým personálem.
  • Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID - 19, uplynula u ní doba izolace a od prvotního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  • Osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID - 19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC) nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.
  • Předloží potvrzení zaměstnavatele/školského zařízení nebo čestné prohlášení o absolvování testování zaměstnanců/studentů testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 určeném k sebetestování nebo povolený test MZ ČR pro laickou osobu s negativním výsledkem ne starší 72 hodin.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za předpokladu, že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a dodržuje režimová opatření poskytovatele - nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID_19, podrobí se na recepci měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, vyplní čestné prohlášení a zapíše se do seznamu návštěvníků.

Doporučená délka návštěvy na dvou a více lůžkových pokojích je půl hodiny, na jednolůžkovém pokoji 1 hodina, v jednu chvíli smí na pokoj uživatele na návštěvu maximálně 2 osoby.

            Chceme Vás informovat, že k návštěvám našich uživatelů můžete využít také procházky v přilehlém okolí. Dle platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR již nemusí uživatelé po návratu z vycházky do karantény.

výběr fotografií z domova seniorů