S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci se s platností od 1. listopadu 2021 ZAKAZUJÍ NÁVŠTĚVY uživatelů
v Domově pro seniory Frýdek-Místek, p.o.

 

 

Pro komunikaci se svými blízkými můžete opět využívat videohovorů, jež pro Vás rády zprostředkují naše volnočasové pracovnice. Videohovory si můžete domlouvat na níže uvedených telefonních číslech, a to primárně na aplikacích WhatsApp a Viber.

 

Domov I - 725 773 573

Domov II - 775 887 257

Domov III - 775 887 256

Domov IV - 731 252 227

 

Videohovory je možné zprostředkovávat od pondělí do pátku, v dopoledních hodinách, jedenkrát týdně pro každého uživatele.

S ohledem na počet zájemců o videohovory a s ohledem na jiné aktivity není v našich silách zprostředkovat videohovory častěji. Děkujeme za pochopení.

 

 

Dále bude od 1. listopadu 2021 opět v provozu setkávací místnost na budově 28.října 2155. V budově na ulici Školská 401 není z technických důvodů možné tuto místnost zřídit.

Setkání v setkávací místnosti je možné pouze s uživatelem, který je samostatně mobilní či je schopen převozu na invalidním vozíku.

Setkávací místnost neslouží k ponechávání balíčků pro uživatele! Balíčky můžete uživatelům zanechávat na recepci Domova pro seniory.

·      Zájemce o setkání s uživatelem v setkávací místnosti si telefonicky rezervuje termín, tedy přesné datum a čas, s pracovníkem recepce na telefonním čísle 558 441 811.

·      Rezervace jsou přijímány minimálně 24 hodin předem. (Tedy termín na 15.00 hodin, nejpozději do 15.00 hodin předešlého dne.) 

·      Setkání je možné od pondělí do neděle v čase 14.00 – 17.00 hodin v délce 20 minut 1 x za týden (tzn. 1 uživatel 1 návštěva za týden).

·      V den a hodinu setkání se zájemce dostaví k bočnímu vchodu z parkoviště (od restaurace Golf). Zazvoní na zvonek. Vpuštěn je pracovníkem recepce.  

·      Žádáme návštěvníky místnosti, aby sledovali pokyny, které jsou na dveřích místnosti a u jednotlivých technických vybavení.

·       V případě, že se zájemce nebude moci na setkání dostavit, informuje o tomto s předstihem na telefonním čísle 558 441 811.

 

Pro případné podněty k setkáním či setkávací místnosti můžete kontaktovat sociální pracovnice.

 

 

Momentálně zákaz platí pouze pro vstup návštěv do prostorů Domova pro seniory. Naši uživatelé mohou stále chodit ven a setkávat se s Vámi mimo Domov pro seniory.

V případě, že máte zájem o připravení uživatele (svezení na invalidním vozíčku k recepci) pro možnost vycházky mimo Domov pro seniory, máte možnost si toto domluvit na konkrétní den a čas s personálem daného Domova na níže uvedených telefonních kontaktech.

Domov II - 558 441 822
Domov III - 558 441 832
Domov IV - 558 441 842

výběr fotografií z domova seniorů