Pravidla návštěv a doporučená opatření k seznámení

od 17. ledna 2022

 

Vážení rodinní příslušníci, návštěvníci, k povolení návštěv jsme přistoupili s vědomím, že sociální izolace našich uživatelů nepřispívá k jejich psychické pohodě. Vzhledem k vysoké infekčnosti viru Covid_19 však chceme zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění v našem domově a zajistit ochranu našich uživatelů. Proto jsme zavedli režimová opatření, na která, jako poskytovatel sociálních služeb, máme dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. listopadu 2021 nezpochybnitelné právo. 

Možnosti setkání se s našimi uživateli: 

1.      Umožníme Vám pobyt Vašeho blízkého ve Vašem domově. Kontaktujte prosím naše sociální pracovnice. Po návratu uživatele zpět do našeho zařízení platí tato režimová opatření:

a)      uživatel, který opustí Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. pro pobyt v domácím prostředí svých blízkých a vrátí se zpět do 24 hodin, se po třech dnech podrobí v domově preventivnímu POC testu,

b)      uživatel, který opustí Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. pro pobyt v domácím prostředí svých blízkých na dobu delší než 24 hodin, se preventivnímu POC testu podrobí ihned po návratu a dalšímu POC testu za tři dny. 

2.      Využijte příležitost a vezměte svého blízkého na procházku mimo areál domova.

3.      Setkávací místnost máme v provozu, rezervaci lze provést na recepci našeho domova.

4.      Využijte možnost videohovorů s Vašimi blízkými.

5.      Navštivte svého blízkého v našem domově za dodržení těchto režimových opatření:

-       Návštěvy se může zúčastnit maximálně 1 osoba (starší 12ti let) na jednoho uživatele. 

-      Každá návštěva, která přijde za uživatelem (týká se to i osob s platným mezinárodním certifikátem o provedeném očkování, případně mezinárodním certifikátem o prodělaném onemocnění), musí mít potvrzení o negativním POC testu (ne starší 24 hodin), anebo potvrzení o negativním PCR testu (ne starší 72 hodin). Návštěva se prokáže platným mezinárodním certifikátem o absolvování testu s negativním výsledkem, případně lékařským potvrzením o negativním výsledku testu,  případně potvrzením s razítkem od svého zaměstnavatele o absolvování testu na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb.

-       Každá osoba navštěvující našeho uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou čestného prohlášení, které musí vyplnit a podepsat před vstupem do budovy a kontaktem s uživatelem, kterého jde navštívit.

-       Každé osobě navštěvující uživatele je po vstupu do budovy domova změřena tělesná teplota. Pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (teplota nad 37,0 °C, rýma, kašel…) nadále platí zákaz návštěv. 

-       Pokud je to možné s ohledem na zdravotní stav uživatele, uskutečněte návštěvy ve venkovních prostorách našich zařízení (zahrada, společná terasa, přilehlý park apod.), v atriu u recepce, nebo ve společných prostorách na jednotlivých Domovech. 

-       Osoba navštěvující uživatele musí mít po celou dobu návštěvy nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

-       V případě návštěv na pokojích uživatelů je nutné užití návštěvnických plášťů a rukavic, které jsou Vám k dispozici u personálu našeho domova.

-       Prosíme o dodržování odstupů min. 2 metry od ostatních osob. Kontakt mezi uživatelem našeho domova a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu. 

-       Návštěvy v domově budou probíhat denně od 9.00 do 18.00 hodin. Doporučená doba návštěvy u uživatele je stanovena na 30 minut.

 

Jestliže návštěva nesouhlasí s našim režimovým opatřením, odmítá se těmto opatřením podrobit, do budovy nebude vpuštěna.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Vedení Domova pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 

 ________________________________________________

Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění – v těchto případech se obraťte na Mgr. Veroniku Kutáčovou, sociální pracovnici, popř. vedení domova. Ostatní výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech a budou posuzovány vedením domova.

V mimořádných situacích může být také dětem do 12 let povolena návštěva – v těchto případech se obraťte na sociální pracovnici Mgr. Veroniku Kutáčovou.

výběr fotografií z domova seniorů