Vážení rodinní příslušníci, blízcí našich uživatelů,      

            dovolte, abychom Vás touto cestou krátce informovali o připravované rekonstrukci Domova I, v ul. Školská. Cílem rekonstrukce je změna technického a dispozičního řešení  této budovy, aby splňovala vyšší standard kvality poskytované péče pro jeho obyvatele, mezi které patří například vybudování hygienického zázemí na každém pokoji, úprava společných koupelen či společenských prostor, rekonstrukce střechy a dojde také k přebudování vícelůžkových pokojů na pokoje jedno a dvoulůžkové.

Tento záměr byl v investičním zásobníku akcí již více než 10 let, ale až na konci minulého roku se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši  přesahující 23 miliónů korun. Zbytek dofinancování poskytne zřizovatel, tedy Statutární město Frýdek-Místek.

Součástí celého projektu je i registrace nové sociální služby Domova se zvláštním režimem, která bude mít kapacitu 27 míst.

Termín zahájení rekonstrukce na Domově I, bude od března 2023 do konce roku 2024.

Uživatelé z budovy v ul. Školská, budou postupně přestěhování do budovy v ul. 28. října. Po dobu stěhování těchto uživatelů, budou výrazně omezeny a v případě potřeby pozastaveny nástupy nově příchozích uživatelů v celém zařízení  Domova pro seniory Frýdek-Místek, p.o.

Příjem nových žádostí o službu nebude nijak omezen.

 

Vedení domova

výběr fotografií z domova seniorů