Vážení čtenáři,

chtěli bychom Vás informovat o změnách, které se již udály či se v blízké době uskuteční v našem domově. Přistoupili jsme k nim na základě požadavků a doporučení kontroly, která proběhla v únoru 2016.

První z nich je přejmenování některých místnosti a pracovišť. Byly změně názvy:

  • Stanice I, II, III, IV – nové označení je Domov I (Školská),

                                                                Domov II, III, IV (28. října).

  • Ordinace lékaře na jednotlivých domovech – nové označení Pracovna personálu.
  • Inspekční pokoj na jednotlivých domovech – nové označení Denní místnost pro personál.

Další pozorovatelnou změnou již je a také bude rozlišné oblečení pracovníků, kteří o Vás přímo pečují. Jelikož domov pro seniory není zdravotnickým zařízením, musí přistoupit k tomu, aby toto bylo patrné na první pohled. Oblečení tedy bude vypadat následovně:

  • Vedoucí Domova I, II, III, IV barevné oblečení, více uniformovaného charakteru. Jelikož jsou však i zdravotními sestřičkami, budou mít na oblečení odznáček.
  • Zdravotní sestřičky budou nosit převážně bílé oblečení, ale mohou mít i barevné halenky.
  • Pracovníci v sociálních službách budou nosit barevné oblečení, které je více podobné domácímu.

Rozlišnost v oblečení by měla vést k tomu, že i pro Vás bude na první pohled patrné, kdo má jakou funkci. V této souvislosti Vás chceme požádat, aby jste neoslovovali všechny pracovníky sestřičko. Toto oslovení patří pouze těm pracovníkům, kteří jsou skutečně zdravotními sestrami. Pouze zdravotní sestry budou oblečeny do bílého zdravotnického oblečení (mohou mít barevné halenky). Ostatní pracovníky, prosíme, oslovujte např. jménem, titulem (jsou na vizitkách, které pracovníci nosí), či dle jejich funkcí (sociální pracovnice, pracovnice volnočasových aktivit, pracovníci v sociálních službách). Chápeme, že některé pracovní pozice mají složité názvy. Jsou však zavedeny zákonem.

Děkujeme za pochopení. O případných dalších změnách Vás budeme opět informovat.

                                                                                              Vedení domova

                                                                                        Ing. Milan Novák, ředitel 

výběr fotografií z domova seniorů