Dovolte, abychom Vás informovali,

že naše zařízení bylo podpořeno Moravskoslezským krajem v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016". 

(http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2016-64847/).

Díky finančnímu příspěvku v rámci tohoto programu jsme mohli pořídit pro své uživatele elektricky ovládaný sprchovací vozík, kterým bude dosaženo zlepšení podmínek pro poskytování hygieny našim uživatelům. Vozík v podobě lůžka svým vybavením umožňuje zvýšené pohodlí sprchovaným uživatelům, jeho integrovaná madla jim poskytují oporu a dodávají zvýšený pocit bezpečí. Funkce měkkého startu zajišťuje, že uživatel není vystaven prudkým nepříjemným pohybům.

Bude tak zlepšeno naplňování potřeb uživatelů v oblasti hygieny s důstojností a citlivostí. Bude moci být podpořeno naplňování potřeb bezpečí a jistoty, pohodlí. To vše je velmi důležité, neboť oblast hygieny pro uživatele, který je bezvládný, odkázaný na pomoc druhých, je oblastí, ve které mu můžeme přinést mnoho libých pocitů, které ho jsou schopny povzbudit, dobře naladit, přinést mu pocit uspokojení.

Realizovaným projektem bude také navíc pracovníkům tímto zlepšeno pracovní prostředí, což bude mít dopad, jak na ně samotné, tak přeneseně na uživatele. Méně zatížený personál, správným postavením při koupaní chráněný před zdravotními dopady, je přínosem pro uživatele, a to jak z hlediska samotné přítomnosti (dopad na nemocnost), tak z hlediska pozitivního psychického naladění.

Za naše uživatele i pracovníky patří Moravskoslezskému kraji velký dík.

 

                                                                                        Ing. Milan Novák, ředitel 

výběr fotografií z domova seniorů