Počátkem měsíce listopadu navštívil náš Domov náměstek senátora pan Marcel Sikora v doprovodu vedoucí odboru sociálních služeb Ing. Jarmilou Kozlovou. Společně s ředitelem panem Ing. Milanem Novákem a vedoucí sociálně zdravotního úseku Mgr. Danou Kusou byli provedeni společnými prostorami, navštívili nově zrekonstruovanou klubovnu a poté se seznámili také s částí domova určené pro ubytování klientů.

výběr fotografií z domova seniorů