Náš domov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA již od jeho založení, tedy od května 2004. Za dobu vzájemné spolupráce docházely za našimi seniory desítky dobrovolníků, a kdybychom měli popsat všechny příběhy a vzniklá přátelství, vydalo by to na celou knihu.

Mezi dobrovolníky se nejčastěji vyskytují lidé z řad studentů a osob v produktivním věku, avšak výjimkou nejsou ani maminky na rodičovské dovolené a samozřejmě také senioři. Všem dobrovolníkům je třeba vzdát veliký dík a úctu, neboť přináší našim obyvatelům radost  a potěšení.

DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY 

Dobrovolnickou službu v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci zprostředkovává  a zajišťuje:
Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek
Radniční 1242
738 01 Frýdek-Místek
Telefon:  +420 739 320 717
p. Irena Blablová - hlavní koordinátor dobrovolníků
Email: irena.blablova@adra.cz
www.adrafrydekmistek.cz

Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

 • Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:  

pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví

pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti

pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

 • Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem
 • Evidence dobrovolnických návštěv
 • Supervize dobrovolníků

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby: 

hlavní koordinátor dobrovolníků p. Irena Blablová, telefon:  +420 739 320 717, irena.blablova@adra.cz,

kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci  Mgr. Veronika Kutáčová, tel.: + 420 558 441 809, 725 145 114, e-mail: veronika.kutacova@dsfm.cz

 

Kodex dobrovolníka:

 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.

výběr fotografií z domova seniorů