Skutečná měsíční úhrada je odvozena od počtu kalendářních dní v daném měsíci. Celková denní úhrada se stanoví ze součtu úhrad za poskytnutí ubytování a stravy.

Dle ustanovení § 73, odst. 3. Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Jestliže by uživateli po úhradě stanovených nákladů na ubytování a stravu nezůstalo alespoň těchto 15 %, bude úhrada uživatele přiměřeně krácena.

U uživatelů, kteří jsou příjemci Příspěvku na péči, se úhrada za péči stanoví v přiznané výši příspěvku. V měsíci nástupu do zařízení je úhrada stanovena jako poměrná část přiznaného příspěvku na péči, a to dle počtu kalendářních dní, kdy je uživateli poskytována služba. Den nástupu, pokud uživatel přichází z jiné pobytové sociální služby, je započítáván poloviční sazbou úhrady připadající na jeden den v daném kalendářním měsíci.

 

  1. Úhrady za poskytnutí ubytování

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

1. 1 lůžkový pokoj

200

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

210

3. 2 lůžkový pokoj

182

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

192

5. 3 lůžkový pokoj

180

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

1. 2 lůžkový pokoj

160

2. 3 lůžkový pokoj

150

3. 4 lůžkový pokoj

150

 

  1. Úhrady za poskytnutí stravy

  1. Strava racionální (běžná), šetřící

 

 

cena v Kč

Úhrada za stravu

170

Vratka

80

 

  1. Strava diabetická, diabetická/šetřící, výživná

 

 

cena v Kč

Úhrada za stravu

170

Vratka

80

 

  1. Strava ½ porce + sipping racionální, šetřící

 

 

cena v Kč

Úhrada za stravu

170

Vratka

90

Zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping (výživový doplněk stravy Nutridrink).

Tato strava je určena pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy.

 

  1. Strava ½ porce + sipping diabetická, diabetická/šetřící, výživná

 

 

cena v Kč

Úhrada za stravu

170

Vratka

90

Zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping (výživový doplněk stravy Diasip/Cubitan).

Tato strava je určena pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy.

 

  1. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy racionální, šetřící a stravy ½ porce + sipping racionální, šetřící

 

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

Měsíčně v Kč (31 dní celkem)

1. 1 lůžkový pokoj

200

170

370

11100

11470

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

210

170

380

11400

11780

3. 2 lůžkový pokoj

182

170

352

10560

10912

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

192

170

362

10860

11222

5. 3 lůžkový pokoj s balkonem

180

170

350

10500

10850

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

Měsíčně v Kč (31 dní celkem)

1. 2 lůžkový pokoj

160

170

330

9900

10230

2. 3 lůžkový pokoj

150

170

320

9600

9920

3. 4 lůžkový pokoj

150

170

320

9600

9920

 

  1. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy diabetické, diabetické/šetřící,  výživné a stravy ½ porce + sipping diabetická,diabetická/šetřící a výživná

 

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

Měsíčně v Kč (31 dní celkem)

1. 1 lůžkový pokoj

200

170

370

11100

11470

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

210

170

380

11400

11780

3. 2 lůžkový pokoj

182

170

352

10560

10912

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

192

170

362

10860

11222

5. 3 lůžkový pokoj s balkonem

180

170

350

10500

10850

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

Měsíčně v Kč (31 dní celkem)

1. 2 lůžkový pokoj

160

170

330

9900

10230

2. 3 lůžkový pokoj

150

170

320

9600

9920

3. 4 lůžkový pokoj

150

170

320

9600

9920

 

  1. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy při celodenní výživě do pegu

 

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

Měsíčně v Kč (31 dní celkem) 

1. 1 lůžkový pokoj

200

0

200

6000

 6200

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

210

0

210

6300

 6510

3. 2 lůžkový pokoj

182

0

182

5460

 5642

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

192

0

192

5760

 5952

5. 3 lůžkový pokoj s balkonem

180

0

180

5400

 5580

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

Měsíčně v Kč (31 dní celkem)

1. 2 lůžkový pokoj

160

0

160

4800

4960

2. 3 lůžkový pokoj

150

0

150

4500

4650

3. 4 lůžkový pokoj

150

0

150

4500

4650

 

 

  1. Fakultativní služby poskytované za úhradu:

 

Doprava uživatele či jeho věcí do místa určení:

 

 

a) Jednotná cena trasy (individuální jízda)

 

 

10 Kč/km

b) Jednotná cena trasy (jízda min. 3 uživatelů)

 

 

3 Kč/km

c) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (individuální jízda)

 

20 Kč

d) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (jízda min. 2 uživatelů)

 

10 Kč/osoba

e) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (jízda min. 3 uživatelů)

 

6 Kč/osoba

f) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr (individuální jízda)

 

40Kč

g) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr (2 uživatelů)

 

20 Kč/osoba

h) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr ( jízda min. 3 uživatelů)

13 Kč/osoba

ch) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr (individuální jízda)

30Kč

i) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr (2 uživatelů)

15Kč/osoba

j) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr ( jízda min. 3 uživatelů)

10Kč/osoba

Paušální poplatky za el. spotřebiče:

 

 

 

k Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - televizor

 

85 Kč/měsíc

l) Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - radiopřijímač

21 Kč/měsíc

m) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů - rychlovarná konvice 

42 Kč/měsíc

n) Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - počítač

 

170 Kč/měsíc

o) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů - mini chladící box

 

170 Kč/měsíc

p) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – mikrovlnná trouba

42 Kč/měsíc

q) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – tablet, iPod, notebook

66 Kč/měsíc

r) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na mobilní telefon, bezdrátová sluchátka

9 Kč/měsíc

s) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na el. invalidní vozík

170 Kč/měsíc

t) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na el. skútr

95 Kč/měsíc

u) Kopírování - strana A4 (černobíle) 

2 Kč

v) Tisk barevného textu A4

 

 

 

10 Kč

w) Tisk barevných fotografií A4

 

 

 

20 Kč

x) Zapůjčení televizního přijímače (Užívání nad 10 dní)

50 Kč

y) Praní a sušení prádla

90 Kč

z) Úklid pokoje či prostor DS, k jejichž znečištění nedošlo v důsledku zdravotního stavu uživatele (např. po požití alkoholu)

150 Kč

 

 Tabulka úhrad je platná od 1. ledna 2021

 

Zpracoval:
Mgr. Michaela Balejová, sociální pracovnice
Mgr. Lenka Tesarčíková, sociální pracovnice

Schválil:
Mgr. Petr Kuchta, ředitel

 

výběr fotografií z domova seniorů