Komu je služba určena

Cílová skupina: senioři 

 

Věková struktura cílové skupiny (která vyplývá z registrace poskytovatele):

 • mladší senioři /65 - 80 let/,
 • starší senioři /nad 80 let/.

Předpokládá se, že uživatel námi poskytovaných služeb splňuje následující znaky:

 • má sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • neschopnost zajistit si základní životní potřeby ve vlastním domovském prostředí,
 • občan města Frýdku-Místku, které je zřizovatelem domova nebo obce ve správním obvodu města Frýdku-Místku, která se smluvně zaváže spolupodílet se na financování jeho pobytu (ovlivňuje místní působnost zařízení).

Osoby, kterým nemůže být poskytnuta sociální služba:

 •  osoby žádající o službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • osoby vyžadující nepřetržité léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které z důvodů akutní či chronické infekční nemoci nemohou být umístěny v zařízení sociální péče,
 • osoby s psychickou poruchou, jejichž chování znemožňuje soužití s ostatními uživateli /Diagnóza stanovena odborným lékařem/, vyžadující zvýšenou péči,
 • osoby, jejichž stav vyžaduje specifickou péči, která má být poskytována zařízením jiného typu, mohou jimi být např. osoby se smíšenou  demencí, Alzheimerovou demencí, organickou poruchou, organickým psychosyndromem, schizofrenií, alkoholismem a jinou toxikomanií (domov u takovýchto osob nemusí být schopen zajistit jejich bezpečnost, bezpečnost ostatních obyvatel a personálu, zajistit odborně a v odpovídající kvalitě jejich specifické potřeby nebo není schopen zajistit jejich potřeby s ohledem na své prostorové vybavení a možnosti),
 • osoby, kterým byla zařízením vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti, smlouva o poskytování služeb sociální péče z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody rozhodné pro odmítnutí poskytování pobytových sociálních služeb jsou v souladu s § 91 bod 3 Zákona č. 108/2006 Sb., § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 49 a § 50 Zákona č. 108/2006 Sb..

výběr fotografií z domova seniorů