Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací), dále na základě Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace a tyto normy: "Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT" a "Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)".

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: www.dsfm.cz

Stav souladu

Domníváme se, že uvedené webové stránky mohou být částečně v nesouladu s WCAG 2.1a to z důvodu nedostatečně přístupného obsahu. Důvodem možného nesouladu může být, že některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě a odkazy směřují na soubory dokumentů publikovaných v různých formátech (například PDF).

Míra přístupnosti těchto dokumentů nebyla zatím zkoumána.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21. 9. 2020. Pro vypracování prohlášení bylo použito vlastní posouzení provedené organizací DSFM, p. o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Naší snahou je co nejlepší přístupnost obsahu našich internetových stránek a jejich funkčnost pro všechny osoby a zvláště pak pro osoby se zdravotním postižením, ovšem vzhledem k velikosti, povaze, zdrojům a odhadovaným nákladům organizace je pravděpodobné, že chybám se nevyhneme.

Prosíme Vás, pokud najdete chybu v přístupnosti našich internetových stránek, tak budeme velice rádi, když nám ji oznámíte a pomůžete nám tak vylepšit jejich bezbariérovost a funkčnost. Pro tyto účely můžete využít tyto kontakty:

 

Mgr. Petr Kuchta
ředitel

výběr fotografií z domova seniorů