Trénink paměti 9. 9. 2021

Tentokrát uživatelé potrápili svou paměť skládáním různých obrázků. Když byly všechny obrázky složeny, zahráli si ještě slovní fotbálek.

Sportovní odpoledne s opékáním párků 8. 9. 2021

Toto odpoledne bylo věnováno sportu. Uživatelé Domova I. se sešli na zahradě, kde si zasoutěžili ve třech disciplínách. Soutěžící byli povzbuzování všemi, kteří nesoutěžili. Po dobrém výkonu všem vyhládlo, tak si dali opečený párek a na závěr se vyhlásili vítězové, kteří byli odměněni diplomem
a cenou.

Vycházky do parku a okolí

Za příjemného letního počasí uživatelé Domova I. za pomocí aktivizačních pracovnic chodí na vycházky do nedalekého párku a okolí a cestou se osvěží.

Výroba podzimních dekorací 7.9.2021

Už tady máme září, blíží se podzim, a tak se uživatelé sešli v klubovně, aby si vyrobili pozimní dekorace, kterými si vyzdobí klubovnu.

Je 239 sub-kategorií v této kategorii

Školská

3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578
Nejste oprávněn k přístupu do této kategorie Omezená kategorie

výběr fotografií z domova seniorů