Na základě vyhlášeného dotačního „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ byla Domovu pro seniory Frýdek-Místek poskytnuta investiční dotace na výše uvedený projekt ve výši 529 000,- Kč.

Projekt byl realizován rekonstrukcí pokojů, kterou byly zvětšeny manipulační obývací prostory, především pro imobilní uživatele. Ve dvou výtazích byly rozšířeny ovládací prvky o hlasový modul a označení tlačítek Braillovým písmem. Poskytnuta dotace byla plně dočerpána pořízením zvedací vany.

Na celkové uznatelné výdaje na zhodnocení a pořízení majetku ve výši 1 132 862,- Kč byla poskytnuta dotace Moravskoslezského kraje v částce      529 000,- Kč.

Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky Moravskoslezskému kraji, které byly použity v plné míře s cílem zajištění komfortního bydlení pro uživatele    s možností svobodného, bezpečného a volného pohybu.